Adventsljusstakar

Ordet advent kan härledas till det latinska ordet adventus och betyder ankomst. Det syftar då på Herrens ankomst (lat. adventus Domini).

Att tända adventsljusstakar har för många säkert fortfarande en religiös betydelse, men används idag också mycket bara för mysfaktorns skull. Det behövs ljus i mängder under den mörka decembermånaden!

Traditionen med att låta decembermörkret lysas upp av adventsljusstakar har anor ända tillbaka till 1800-talet. Kring 1870 introducerades en adventsgran i Sverige. Den var prydd med 28 ljus. Varje adventssöndag tändes 7 ljus, vilka representerade dagarna i den gångna veckan. Således tändes ljusen fyra adventssöndagar i rad och på den fjärde adventssöndagen lystes granen upp av 28 ljus.

Ur den här seden med adventsgranar föddes idén till adventsljusstakar, med ljus i stearin. Dessa började användas i Sverige under 1920- och 1930-talen. Den traditionella adventsljusstaken har, som alla vet, fyra ljus och varje ljus representerar de sju gångna dagarna i veckan. Första adventssöndagen tänds det första ljuset. Andra adventssöndagen tänds både det första och det andra ljuset. Så håller det på tills alla fyra ljusen tänds den fjärde och sista adventssöndagen. Det första ljuset är då kortast och det sista längst. Den som är noggrann ser till att hålla koll på ljusens längd så att det till slut bildats en ”trappa” av de olika längderna på ljusen.

Idag använder man ordet adventsljusstake även för elektriska ljusstakar som oftast har sju ljus placerade i pyramidform. Andra antal förekommer också. Elektriska ljusstakar som motsvarar de gamla traditionella stearinljusstakarna med fyra ljus finns också.

De elektriska adventsljusstakarna ställs fram den första advent och får oftast sin plats i hemmens fönsterkarmar.

Den allra första elljusstaken i Sverige introducerades på 1930-talet och tillverkades av företaget Philips. Idag finns det nästan inga gränser för hur många varianter av adventsljusstakar som finns ute på marknaden. Förutom adventsljusstakar pryds hemmen med julbelysning som t ex  julstjärnor, ljusslingor, juldekorationer och julgranar med belysning. Ljus behövs i den mörka perioden av året. Vi blir lite piggare av ljus. Säkert bidrar mysfaktorn som all julbelysning för med sig, till ett ökat välmående.

Källor: Wikipedia, SO-rummet

Författare:

dirgnI har publicerat 5 artiklar.