Bättre samarbete med teambuilding

För att arbetsplatsen ska fungera på det mesta ultimata sättet behövs tillit mellan kollegor och att de har förmågan att samarbeta väl. Det kommer inte alltid av sig självt, utan uppmuntran och vissa verktyg kan behövas. Teambuilding är ett sätt att åstadkomma detta. Att kunna lämna kontors- och arbetsmiljö ger kollegor en möjlighet att fokusera på något annat än arbetsuppgifter, deadlines och deras formella ansvarsfördelning.

Genom att delta i aktiviteter där sammanhållning, lagarbete och fokus på lösningar utgör grundbulten har kollegor möjlighet att kreativt utveckla en förmåga att samarbeta. Många aktiviteter öppnar upp för lek och avslappning även om ett visst tävlingsmoment ofta ingår för att öka spänningen och motivationen. Exempel på tävlingsinriktade aktiviteter är femkampen på Gröna Lund, Skara Sommarland eller Liseberg där kollegorna kan utmana varandra, slå vad och släppa loss. Genom att bestämma vad vinnarna får för pris ökar incitament att vinna och kamplusten spirar! Eftersom nöjesparker oftast bara har öppet under vår- och sommarmånaderna blir andra aktiviteter aktuella om de ska läggas under hösten och vintern.

Samtliga aktiviteter har olika fördelar och styrkor för att bygga samhörighet, men samtliga möjliggör teambuilding eftersom kollegor utmanar sig själva på ett nytt sätt än i jobbets kontext. Kollegor lär känna varandra och sig själva bättre. Inte att förglömma är att teambuilding-aktiviteter är ett ypperligt sätt inte bara för anställda och kollegor att samarbeta bättre och utmana sin kreativitet och förmåga till problemlösning. Dessutom ger det chefer och anställda en möjlighet att umgås och skapa relationer på mer lika villkor!

Andra aktiviteter, som inte är säsongsberoende och kräver mindre planering men som samtidigt erbjuder bra möjligheter att knyta an till varandra är gemensamma träningspass, födelsedagar och afterwork! Sådana aktiviteter sker hela året om och underhåller den närhet mellan kollegor som mer planerade teambuilding-aktiviteter har börjat etablera. Lyft luren och ring Green Hat People som är experter på just teambuilding eller besök deras hemsida.

Författare:

Rutger har publicerat 55 artiklar.