Hur viktigt är boende för en bra hälsa?

Trenden i Sverige är tydlig, vi blir mer och mer medvetna om hur vår hälsa är och vi tränar mer än tidigare. Vi försöker äta nyttigt, träna mycket och generellt röra på oss. Men har vi inte glömt en annan viktig del i hälsan? Hur vi bor, vart vi bor och om vi trivs där vi bor. Med den stundande bostadsbristen i framförallt Stockholm och Göteborg så är det många som har ett otryggt boende eller hoppar från soffa till soffa. Hur påverkas egentligen vår hälsa av boendesituationen i Sverige?

Otrygg bostadssituation, stress och ohälsa

En viktig aspekt i bostadsbristen i Sverige är att det skapar otroligt mycket stress för dom som saknar ett eget boende eller inte har något tryggt boende. Folk lägger otroligt mycket tid och energi på att leta boende, fundera hur deras nästa månad ska se ut. Detta leder till förhöjda stressnivåer och förhöjda stressnivåer är egentligen ingenting farligt. Det som blir farligt är om det går en längre tid med höjda stressnivåer och att man aldrig lyckas få ner till normalnivån. Det är då sjukdomarna och ohälsan kommer som ett paket på posten. Det finns heller ingen exakt tidsintervall för hur länge man kan gå med en högre nivå av stress utan det är från person till person och oftast märker man det när det är för sent. Vad stress kan leda till är allt ifrån hjärtsjukdomar till övervikt och diabetes, listan kan göras lång av en rad otrevliga sjukdomar.

Att ha en otrygg bostadssituation leder också kanske till att ekonomin blir väldigt ostabil och man aldrig riktigt vet vilka utgifter man får nästa månad. Att kostnaderna kan dra iväg om man ska hyra i andrahand är också välkänt. Att betala över 10.000kr per månad för en liten etta i Stockholm är ingenting ovanligt och det tär oftast på mångas ekonomi. Att ha ekonomiska problem och svårigheter leder också till stress som i sin tur leder till ohälsa. Att försöka få tag i ett eget boende kan absolut påverka hälsan positivt så att börja spara i tid till sitt eget boende blir väldigt viktigt. Om man inte har möjlighet att vänta på att man ska spara ihop till hela sin kontantinsats till sitt boende kan man försöka låna till delar av det för att undvika ett otryggt boende. Vill man läsa mer om det kan man läsa ett omdöme av bank norwegian här.

Hur viktigt är det vart vi bor?

Att bo på en plats man trivs på är otroligt viktigt för hälsan och vardagen. Bor man i ett område där man trivs, har nära till jobbet, vänner och familj så kommer vardagen fungera bättre. Fungerar vardagen bättre och man känner att man trivs så minskar vi stressnivåerna och ökar hormoner som leder till lycka och att vi mår bra. I sin tur kommer detta leda till att vi äter hälsosammare och rör på oss mer, vad effekten blir då är enkelt att lista ut. Vi kommer att förbättra hälsan och bli mindre sjuk.

Sammanfattning

Att boendet är en viktig del för en bra hälsa är tydligt i dagens bostadssituation i Sverige. För att vi ska må bra, ha en bra hälsa och undvika sjukdomar kommer det bli allt viktigare hur vi bor och vart vi bor. Med kraftigt stigande bostadspriser och andrahandshyror kommer också ekonomin spela en viktig roll i vår hälsa kopplat till boendet. Att hitta ett bra alternativ rent ekonomiskt kommer ge dig en bättre hälsa.

Författare:

fridaelmander har publicerat 2 artiklar.