Artiklar om Juridik

Sortera:

Olika typer av anställningar

Den lag som reglerar formerna för en anställning heter “lagen om anställningsskydd” vilken vanligtvis endast benämns “LAS”. Det är LAS som i princip reglerar allt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som t ex anställningsform, uppsägningstid, uppsägning, avsked och mycket mer. Det är möjligt att genom kollektivavtal eller genom överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren att avvika från […]

Att ordna med uppehållstillstånd!

I takt med att allt fler personer kommer som flyktingar till Sverige och söker uppehållstillstånd, kan det vara lägligt att nedan sammanfatta på vilka grunder som denna typ av tillstånd ges flyktingar av olika slag. För det första så är det värt att påminna om att Sverige har skrivit under ett avtal som kallas FN:s […]

Allmän och speciell fastighetsrätt

Fastighetsrätten är en del av civilrätten och rör kort sagt allting som har med fastigheter att göra, samt de lagar och regler som gäller för dessa. Vissa delar av fastighetsrätten har en tvingande lagstiftning, vilket innebär att man inte kan avtala bort lagarna. Om en part i ett mål kan stötta sig mot en tvingande […]

Farligt med arbete på hög höjd utan kunskap och förberedelser

Den som arbetar på en höjd över två meter måste enligt svensk lag ha tillgång till och använda sig av fallskydd. Det kan lösas genom exempelvis säkerhetsräcken, som är en kollektiv lösning som kan ge skydd åt flera olika personer, eller fallinor, som är ett exempel på personligt fallskydd där varje skydd är kopplat till […]

Civilrätt och offentlig rätt

Civilrätt är den del av rätten som behandlar en tvist mellan två människor eller fler. Civilrätten omfattar flera olika områden där bland familjerätten, fastighetsrätten och avtalsrätten. Värt att notera är att detta är endast tre exempel och det ingår egentligen fler. Den offentliga rätten är den raka motsatsen till civilrätt brukar man säga. Detta är […]

Vad gör en advokat?

En advokat har som uppgift att erhålla människor juridiska tjänster så som till exempel rådgivning av olika anledningar. Detta kan vara allt från civilrätt till brottsrätt. I Sverige, och Norden, är det vanligt att man som advokat specialiserar sig inom ett eller ett par stycken olika områden, exempelvis familjerätt, fastighetsrätt och asylrätt. Sedan arbetar man […]