Artiklar om Psykologi

Sortera:

Stress och coping

Stress är ett komplext begrepp som kan studeras på många sätt och utifrån flera perspektiv. Psykologisk forskning utgår ofta från att stress uppkommer vid påfrestningar som individen har svårt för att hantera. Enligt Lazarus och Folkman uppstår antingen negativ stress (distress) eller positiv stress (eustress), genom en process där flera komponenter ingår. Först görs en […]

Stress och missbruk

Stress har blivit ett stort problem i dagens samhälle. Det finns ingen definitiv uppgift på vad stressrelaterade sjukdomar varje år kostar samhället. Vad man vet är att mörkertalet är stort och att det är ett växande problem. Stress är en medfödd betingelse som sedan urminnes tider har hjälpt vår art att överleva. När en människa […]

Hur man blir smartare

Läs böcker. Att läsa förbättrar din förmåga att förstå och främjar kritiskt tänkande. Att läsa en bok som du inte läst tidigare vidgar dina vyer och gör dig smartare. Att läsa böcker från olika genrer ökar de positiva effekterna ännu mer, samt att läsa olika sorters tidningar, magasin och nyheter. Börja med att försöka läsa […]

Utveckling av personlighet viktigare för välmående än yttre faktorer

Personlighet har inom psykologin länge tänkts vara en stabil del av människan, en ständig följeslagare som vi inte kan påverka till särskilt stor grad. Samtidigt har man vetat om att ungefär 35% av vårt välmående beror på just personligheten, till skillnad från mer externa faktorer såsom inkomst (4%) och civilstånd (1-4%). I och med att […]

Symptom på social ångest

Den tekniska definitionen av problemet lägger grunden för vår förståelse. Nästa steg blir att klarlägga hur man påverkas av social ångest. Vilka är de främsta symptomen? Det finns fyra huvudsakliga symptom.Eftersom inga människor är helt lika och det finns många symptom, kan det hända att just dina symptom inte finns med. I så fall kan […]

Självobjektifering skapar lidande bland kvinnor

I västerländska kulturer har fysisk skönhet ett högt värde, ett attraktivt yttre har kommit att associeras med socialkompetens och intelligens såväl som god fysisk- och mentalhälsa. Värdet av att leva upp till samhällets skönhetsideal är följaktligen stort. Detta skapar i sin tur en strävan efter den perfekta kroppen samt tvingar fram en medvetenhet om att […]

Få mer motivation

Motivation är någonting som vi i vissa fall har väldigt lite av. Vi är ofta omotiverade till att göra saker som vi tycker är tråkiga och jobbiga, men faktum är att det är väldigt ofta de tråkiga och jobbiga sakerna som är det vi verkligen behöver göra. Rent generellt är det så att saker vi […]