Ljudisolering

Vid husbygge, renovering eller kanske en montering av ett hemmabiosystem kan det finnas frågetecken kring vad man ska använda för ljudisolering, speciellt om man väsnas en del och både behöver stänga ute och inne ljud i sitt hem eller i ett specifikt rum. Jag slår ett slag för glasullsisolering speciellt, då det är bäst för miljön.

Att ljudisolera kan för många vara ett rent ok då det oftast är svårt att bedöma vad som fungerar bäst för att stänga ute, eller inne, ljud. Ibland kanske isoleringen inte fungerar något vidare eller så är det för mycket isolering; eller så kan det vara så att man offrar isolering för att mota bort ljud, och det motverkar ju syftet med att isolera från första början, kan man tycka.

Om man går över vad ljudisolering, och i förlängning isolering, innebär så är det detta: att ljudisolera innebär att man utestänger s.k. buller, vilket inbegriper allt från vanliga ljud som prat, vardagsljud och ambienta ljud från ljudkällor till rena industribuller och övriga, störiga element som till exempel trafik, ljud från byggverktyg eller liknande. Ljudisolering skall dock inte förvirras eller förväxlas med ljudabsorption, som betyder att akustiken ändras i ett rum eftersom isoleringen/väggen suger åt sig ljudet och absorberar det, vilket skapar en annorlunda akustik. Ljudabsorption är ett helt annat ämne som man brukar tala om när man diskuterar akustikreglering.

Hur bra ljudisoleringen är beror principiellt på hur tät/tung väggen och själva isoleringen är samt hur lufttät själva anordningen som ljudisoleringen är monterad på är.

Det finns olika sorters material vid isolering och i takt med att marknaden utvecklas kommer det också fram nya former av isoleringar som man kan använda. Ingen isolering är egentligen vanligare än någon annan, men de som man kan peka ut som tillförlitliga ämnen är bland annat mineralull som glasull och stenull samt fiberbaserade isoleringsprodukter, som glasfiber. Det finns förutom dessa även cellplast eller frigolit, perlit, lin och till och med papper. Urvalet är minst sagt varierat och det finns både för- och nackdelar med alla former av isoleringsmaterial, och det beror i slutändan egentligen på vad man själv föredrar.

Ett populärt material är dock en isolering gjord av något tungt material, som exempelvis sten eller betong. Vill man ha ett lättare material av andra anledningar så fungerar fiber eller frigolit bättre. Föredras ett miljövänligt alternativ är glasfiber/ull bäst, då det oftast består av återvunna glas till ett så högt värde som 90%. Det beror på vad man som hus/fastighets/bostadsägare/etc. tycker passar bäst för situationen.

Författare:

Andy har publicerat 2 artiklar.