Nya regler för smålån och snabblån

Det finns olika sorters lån och krediter på dagens kreditmarknad. När man tar ett stort lån, för att tex köpa ett hus går man alltid via en bank eller kreditmarknadsbolag. Denna typen av verksamheter är under tillsyn av finansinspektionen (FI). Däremot är företag som erbjuder små lån, också kallat för snabblån, idag inte under tillsyn av FI. Företag som ger mindre lån är oftast en finansiell institution. För ett sådant företag räcker det att vara registrerad hos FI. Självaste tillsynen över en sådan verksamhet ansvarar idag konsumentverket för. Enda gången som FI blir inblandad i dessa företag är om det gäller grundläggande regelbrott såsom ekoterrorism och penningtvätt.

Konsumentverket ser till att de finansiella institutioner följer konsumentkreditlagen. Med det menas översyn på företagets marknadsföring, kreditbedömningar, ångerrätt, avtal och de regler som finns för ränta och avgifter. Räntesättningen för effektiv ränta eller dröjsmålsräntan har ingen tydlig begränsning. Det har gjorts två anmälningar om brott mot lagen om ocker gällande finansiella institut men de ledde inte till åtal.

Under de senaste 6-7 åren har den effektiva räntan gått ned avsevärt för så kallade snabblån men är fortfarande väldigt mycket högre än ett vanligt banklån. Ett argument för detta är att effektiva räntan är ett orättvis mått på korta lånetider. Då detta är en tjänst att få pengar snabbt utbetalade tillkommer det också en administrativ avgift för företagen.

Nya regler

År 2014 1 juli kommer nya regler för de finansiella företagen gällande smålån. Då kommer det att krävas ett tillstånd likande det som bank och kreditmarknadsbolag redan har. Detta kommer leda till att FI får mycket större inblick i företagen. För företagen innebär det att de måste följa regler mer strikt och att de kan bli kontrollerade av FI utan förvarning. FI granskar även ägaren till företagen angående lämplighet. De nya reglerna är omtyckta av branschen på många håll eftersom det motverkar de mindre seriösa aktörerna som utför en svag kreditprövning på sina kunder och som väldigt sällan nekar lån till personer som rimligtvis inte bör låna.

SKEF

SKEF står för Svenska Konsumentkreditföretagens Ekonomiska Förening. Denna nystartade och fristående organisation är för just finansiella företag som ger ut smålån/snabblån. Målet för dem är att upprätthålla regler och riktlinjer angående lån under 15 000 kr. Deras ambition är att samarbeta med konsumentverket, FI och kronofogden för att skapa en godare kreditgivning och att arbeta preventivt mot överskuldsättning hos kunderna.

I SKEFs arbetsmål finns bland annat en tjänst för att ge kunden möjlighet att spärra sig själv från att ta nya snabblån hos SKEFs medlemmar, upprätthålla etiska regler, införa riktlinjer för att ge ansvarsfull kreditgivning, kontrollera SKEFs medlemmarnas utlåningsverksamhet. För att bli medlem skall man visa under en sex månaders period att regler, riktlinjer som SKEF givit följts. När man blivit medlem skall man följa regler såsom att vara registrerad hos FI (skaffa tillstånd enligt nya regeln 1 juli, 2014), följa personuppgiftslagen och respektera kundens integritet.

Författare:

hensven har publicerat 3 artiklar.