Svenskar mindre skuldsatta än väntat

Det är vänligt vanligt att svenskar är skuldsatta. Dels på grund av husköp, bilköp men även på grund av finansiering av andra, mindre, nödvändiga investeringar. Trots sms- och snabblånens utveckling och expansion är dock svenskarna mindre skuldsatta än väntat. Mycket tros bero på att svenskar bivit mer medvetna om de lån som finns tillgängliga på marknaden och därmed jämför de lån som finns tillgängliga innan ett lån tas.

Regeringen utreder skuldsättning i samhället

Nyligen utförde regeringen en utredning kallad ”Överskuldsättning i kreditsamhället”. I utredningen ingår uppgifter om svenskar och deras skuldsättning. Personerna som ingår i utredningen är från alla åldrar, regioner, inkomster och civilstånd. Utredningen visar att 75% av alla vuxna svenskar med lån har ett lägre lån än först förväntat. Det lån som svenskar i medel har ligger på ca 709 000 kr. I de dessa pengar ingår så väl huslån som studielån och billån. De svenskar som är högst skuldsatta har en skuld på ca 1.8 miljoner kronor. Dock visar utredningen att de mest skuldsatta svenskarna även är den tiondel svenskar som har starkast hushållsekonomi. De människor som har höga lån är alltså människor med hög inkomst och ofta med en akademiskt hög utbildning.

Ökad medvetenhet en bidragande orsak till lägre skuldsättning

I och med att det blivit betydligt enklare att ta lån har det spekulerats i att lånen skulle varit högre bland svenskar. Men i och med en ökad medvetenhet bland svenskar om de olika alternativen kring lån som idag finns tillgängliga på marknaden kan antas att svenskar själva blivit bättre på att jämföra olika alternativ och på så vis ta mer förmånliga lån.

Det finns många sätt att enkelt jämföra olika lån och räntor. Lån som beviljas via storbankerna och de banker vi dagligen använder har generellt sätt en ganska jämn ränta. Det är istället vid smslån och snabblån räntan varierar mycket och det är därför rekommenderat att just dessa lån jämförs. Jämför du de olika lånen via någon automatisk tjänst så rekommenderas det att själv kontrollera så de uppgifter som uppges vid jämförelsen överensstämmer med det lån du faktiskt tar. Risken finns att du tar ett alldeles för dyrt lån som i slutändan kostar dig betydligt mer än du planerat och även mer än vad du har råd med att betala tillbaka.

Författare:

Geektech har publicerat 3 artiklar.