Ta rodret över ditt liv!

Vad händer om du sätter en segelbåt utan roder i havet? Den blir ganska svårstyrd. Vem står vid rodret till ditt liv? Har du något roder? Om du inte har satt upp mål för ditt liv kommer du glida omkring utan möjlighet att styra ditt liv. Utan mål så vet du inte var du är på väg. Så här kommer en enkel övning för att sätta upp mål och ta rodret över ditt liv:

1. Sätt dig med papper och penna på en enskild plats där du trivs. Sätt gärna på någon peppande musik som gör dig glad.

2. Skriv sedan ned 50 mål som du vill uppnå. Stort som smått! Låt bara penna flyga över pappret. Du behöver inte vara specifik eftersom du vet vad det du skrivit betyder. Fundera inte så mycket över om, när och hur målen skall uppnås. Det är inte viktigt i det här skedet. Den här första delen ger dig en fingervisning om vart du vill.Håll på max 12 minuter totalt.

3. Dela sedan upp dina mål efter när dom ska uppnås.a) Vilka är 1, 3, 5 och 10 års mål. Sätt en siffra vid varje.

4. Gör nu en reflektion och räkna hur många ”korta” respektive ”långa” mål du har. Vad väcker detta för tankar hos dig?

5. Prioritera bland målen, välj tre av dem a) Specificera målen b) Varför vill du uppnå dessa mål? Skriv ett par rader.c) Fundera därefter ut vad du behöver göra för att ta ett första steg mot ditt mål. Är det ett större mål så dela upp det i delmål då blir det enklare att göra en tidsplan med de uppgifter/aktiviteter du behöver göra för att uppnå dina mål.

6. Sedan är det dags att sätta igång och tyvärr är det många som faller ur på startlinjen eller strax efter. Fundera då om du har några inre motstånd som förhindrar dig att gå vidare.

Grattis! Nu har du tagit rodret över ditt liv! Nu är det du som bestämmer i vilken riktning du ska! Läs mer om målsättning HÄR och  HÄR.

Författare:

Cecilia Kärvegård har publicerat 1 artiklar.