Varför är e-cigaretter bättre än vanliga cigaretter?

Redan år 1963 patenterade amerikanaren Herbert A. Gilbert en apparat som enligt beskrivningen var en rökfri cigarett utan tobak och involverade att byta ut brinnande tobak och papper till uppvärmd, fuktig och smaksatt luft. Denna idé slog aldrig rot någonstans trots intresse från flera företag.

Det tog hela 37 år till innan en kinesisk apotekare lyckades komma på lösning som faktiskt fungerade praktiskt. Genom att använda ett piezoelektriskt ultraljud-avsöndrar element för att förånga en trycksatt stråle propylenglykol lösning får man en mycket tobaks-lik rök som går att inhalera.

Ingen tobak, tjära, cancerogena ämnen eller skadliga kemikalier
Idag har elektroniska cigaretter sålts kommersiellt över hela världen sedan 2005 och varje år förbättras och effektiviseras dessa produkter. Propylenglykol lösningen, nu kallad e-juice eller eLiquid, finns smaksatt i hundratals olika kryddor.

Det som är så positivt med elektroniska cigaretter är att det aldrig sker någon förbränning, det vill säga, så utsätts man aldrig för de 3000 kemikalier som vanlig tobaksrök innehåller. Detta betyder att man även aldrig får i sig cancerogena ämnen, ämnen som är cancerframkallande. Alltså besparas kroppen från att utsättas för tjära, bensen, kadmium, krom, radon, vätecyanid, arsenik och bly.

E-cigaretter skapar helt enkelt en mycket god och tillförlitlig illusion av att inhalera tobaksrök utan att vara skadligt. Dessutom betyder detta är det inte finns någon  passiv rökning, andrahands rök drabbar inte omgivningen och man kan till och med använda e-cigaretter inomhus. Ångan som liknar tobaksrök etsar inte fast på kläder eller väggar.  I till exempel USA och England är e-cigaretter utbrett på en stor marknad, men i Sverige är ännu denna uppfinning relativt okänd. I Sverige är dock eLiquid med nikotin ännu inte lagligt att sälja.

Ekonomiskt är e-cigaretter mycket billigare att använda än vanliga cigaretter. Själva enheten bestående av ett batteri, förångare och munstycke kostar ett par hundra och uppåt (beroende vilken kvalité man vill ha) är en engångskostnad. Därefter är det bara att köpa den smaksatta vätskan.

En svensk sajt som säljer e-cigaretter är hemsidan e-cigaretter.nu

Författare:

Daysi har publicerat 1 artiklar.