Regler

Hälsoartiklars regler för att få publicera inlägg i vår artikelkatalog.

Varje artikel måste bestå av minst 300 ord och får maximalt ha 2 utgående länkar. Vi uppmuntrar däremot en intern länk till någon av våra andra artiklar om det är relevant till ämnet. Vi tillåter inte heller artiklar om företag utan artikeln måste ge besökaren något. Uppfyller din artikel inte dessa krav så läggs den direkt i papperskorgen.

Utöver ovan nämnda regler så gör vi en enskild bedömning för varje artikel. Är texten dåligt skriven, saknar läsvärde eller dylikt så kommer den inte publiceras. För att få en bättre förståelse för vad vi är ute efter så rekommenderar jag dig att titta i vårt arkiv.

Vänligen läs igenom samtliga punkter för att vara fullt införstådd i hur våra regler ser ut.

Grundläggande regler

  1. Alla artiklar måste vara skrivna på svenska.
  2. Författare får enbart publicera sin artikel i en kategori – Är du på något vis osäker om var din artikel hör hemma så placera den i kategorin ”Övrigt”. När vi sedan godkänner artikeln så placerar vi den antingen rätt eller väljer att skapa en ny kategori för din artikel. Skicka därför inte in din artikel till flera kategorier.
  3. Inlämnade artiklar måste vara skrivna av namngiven författare – Vi tillåter inte plagiering eller att du köper en kopia av någon annans artikel för återpublicering. Samtliga artiklar du lämnar in till godkännande på Hälsoartiklar.se måste vara unika och du ska äga publiceringsrättigheterna.
  4. Din artikel bör undervisa och informera – En artikel ska inte enbart användas i marknadsföringssyfte utan även vara värdefulla för besökarna. Därför rekommenderar jag att du använder dig av ”hur man gör”-tips, tekniker, strategier, analyser, erfarenheter och/eller egna åsikter för att ge en personlig vinkel.
  5. Om din artikel nekas – Så bör du se över artikeln och fundera på varför den har blivit nekad. Följer du reglerna på denna sidan? Är den grammatiskt korrekt utan stavfel? När du väl har korrigerat din artikel så är du välkommen att skicka in den igen.
  6. Innehåll – Vi accepterar inga artiklar om droger, hazardspel, casino, vapen, sprit eller stötande ämnen såsom hat, rasism, pornografi, v|agra, nätapotek, terrorism eller illegala aktiviteter.

Vi hoppas att du finner våra regler acceptabla och väljer att skicka in en artikel.